assisst-desk

درباره ردمنت

گروه نرم افزاری ردمنت در سال 1395 با ماموریت ' تسهیل زندگی از طریق توسعه ابزار های فناوری ' فعالیت خود را آغاز نمود . این مجموعه از بدو تشکیل تجربه چندین ساله فعالیت اعضای خود در شرکت های دانش بنیان را به همراه داشت و با تولید و توسعه زیر ساخت بومی این تجربه مراحل تکمیلی و رشد خود را آغاز نمود. گروه ردمنت امروز افتخار این را دارد که پیمانکار پروژه های مقیاس بزرگ سازمانی بوده و توانسته است نیازمندی کارفرمایان دقیق و سختگیر را به خوبی تأمین نماید .