صفحات

نرم افزار مدیریت پایگاه دانش ( Knowledge Management System )  چیست؟ 1396/10/24

نرم افزار مدیریت پایگاه دانش ( Knowledge Management System ) چیست؟

در این بخش می توانید روش کار با Assist Desk را آموزش ببینید؛ البته حتی اگر این بخش را نخوانید می توانید با نرم افزار کار کنید